Privātuma politika

Personas datu aizsardzība

Unisend Latvija SIA apstrādā personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk VDAR), un citiem tiesību aktiem.

Informācija par jūsu personas datu apstrādi, jūsu tiesībām un to, kā tās izmantot

Turpmāk redzamajos privātuma paziņojumus jūs atradīsit informāciju par to, kādus personas datus vāc un apstrādā Unisend Latvia SIA, kādam nolūkam tos lieto, cik ilgi tos glabā, kādas ir jūsu tiesības un kā tās izmantot.

Jums ir jautājumi?

Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi vai tiesību izmantošanu, lūdzam vērsties dataprotection@unisend.lv

Meklēt
Lai sāktu meklēšanu, zemāk esošajā lodziņā ievadiet atslēgvārdu, pēc kura vēlaties meklēt.